Οι πηγές της διδασκαλίας είναι αρχαίες σανσκριτικές γραφές  και ιδίως:

  • Οι Yoga Sutras του Patanjali, το κείμενο που εισάγει τη Raja Yoga, ή αλλιώς το οχταπλό μονοπάτι της γιόγκα και εξηγεί πως μπορεί ο ασκούμενος να ξεπεράσει τα νοητικά και σωματικά εμπόδια μέχρι τη φώτιση. Ένα από τα έξι Ντάρσανα που δημιουργηθηκαν στην περίοδο του Κλασσικού Ινδουισμού. Εμπεριέχει σε έναν δρόμο τα σημαντικότερα μέχρι τότε συστήματα της Γιόγκα (Μπάκτι, Κρίγια, Γκνιάνα, Κάρμα, Χάθα, Κουνταλίνη κ.α.) για αυτό και ονομάστηκε Ρατζα (Ο ανώτατος Γιόγκα)
  • Hatha Yoga Pradipika, εγχειρίδιο στις τεχνικές της Hatha Yoga
  • Bhagavad Gita, ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά έπη της Ινδικής φιλοσοφίας, αποτελεί μέρους του έργου Μαχαμπαράτα. Στη Bhagavad Gita, ο Κρίσνα περιγράφει τα τρία μονοπάτια της γιόγκα: την Bhakti (η γιόγκα της αφοσίωσης), την Karma (η γιόγκα της προσφοράς και της δράσης), και τη Jnana (η μελέτη των γραφών).
  • Upanisads, το κείμενο που αναπτύσει τη μή δυαδική φύση του Θεού όπως και τον τρόπο για να το προσεγγίσεις – κατανοήσεις - βιώσεις που είναι η Γιόγκα (το λέει η ίδια η λέξη)