22/7/2016 τελευταίο μάθημα της σεζόν

  • Posted on: 22 July 2016
  • By: admin

Θα είμαστε μαζί σας από 1η Σεπτεμβρίου με hatha yoga, vinyasa, anusara, iyengar, επαίδευση δασκάλων , pilates και πολλή όρεξη για πρακτική!